Sognehuset

   Sognehuset   


Vedtægter

Sorterup-Ottestrup-Kindertofte sognehus

1. Sognehuset anvendes til konfirmandundervisning, korarbejde og arrangementer, der forestås     af menighedsrådet og sognets præst.

2. Sognehuset kan kun udlejes til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger,
så som dåb, konfirmationer og vielser, begravelser/bisættelser. Der er 48
siddepladser i salen.

3. Ethvert arrangement skal have en voksen leder, som bærer ansvaret for, at arrangementet     afvikles på en ordentlig måde for et hus, der hører sammen med sognenes kirker.

4. Aktiviteterne må ikke være støjende eller genere på anden vis.

5. Nærværende kontrakt underskrives ved aftale om udlejning af huset.

6. For forbrug af lys, varme. el og for rengøring betales 1000,- kr. pr udlejning (et døgn).

7. Sognehuset har kun anretterkøkken, og derfor må der ikke tilberedes varm mad.

8. Sognehuset skal efterlades i opryddet stand.

9. Er oprydning mv. mangelfuldt udført, må der betales tarifmæssig timeløn for det forsømte.

10. Skader på inventar af enhver art erstattes af den ansvarlige leder efter regning.

11. Henvendelse vedr. udlejning skal ske til:

                 Gitte Marie Rasmussen, tlf. 5826 6061
                 Margit Hansen, tlf. 5854 4135

Hent og udskriv lejekontrakt, klik her
 


Husets historie


Gennem en længere årrække har der i menighedsrådene været et ønske om mere tidssvarende lokaler til afholdelse af forskel-lige arrangementer, møder m.v.
Sorterup præstegård er en stor præstegård med mange kvadratmeter, men dårligt indrettet med hensyn til toilet og køkkenfaciliteter til offentlige møder.

I midten af halvfemserne kontaktede menighedsrådene en arkitekt med henblik på evt. at ombygge præstegården, men ingen af forslagene var rigtig gode, og var desuden alt for dyre.

I 2007 solgte menighedsrådene præsteembedets forpagtergård, og fik derved penge til at kunne begynde projektet med opførelse af et sognehus.
Man kontaktede arkitektfirmaet "Tegnestuen" ved arkitekt Per Jarmer, der sammen med menighedsrådene udarbejdede et projekt.

Byggeriet gik i gang i slutningen af april 2008, og sognehuset stod færdig 7. december 2008, hvor det efter festgudstjeneste i i Sorterup kirke
blev officiel indviet ved en festlig sammenkomst.

Se mere om indvielsesfeste, klik her


  
  
  
  
 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk