Kirkelige handlinger

   Kirkelige handlinger og personregistreringMan kan altid få råd og vejledning med hensyn til personregistrering og kirkelige handlinger hos præsten, ligesom præsten står til rådighed for samtale og sjælesorg.
Som udgangspunkt har man som medlem af folkekirken ret til at få foretaget en kirkelig handling i sin sognekirke. Bor man uden for sognet gør et vist tilknytningskrav sig gældende. Kontakt præsten og aftal nærmere.

Fødsel
Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre, der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed, kan indenfor 14 dage udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk.


Dåb
Forældrene henvender til præsten og aftaler tidspunkt for dåben samt tidspunkt for en samtale.
Ved dåben skal der være mindst 2 og højest 5 faddere (dåbsvidner), hvis navne og adresser oplyses til præsten. En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være ældre end konfirmationsalder.

Navngivning
Et barn skal have et navn, inden det fylder 6 måneder.
Navngivningen anmeldes via www.borger.dk
  

Navneændring
Navneændring og navneændring på bryllupsdagen ansøges på www.borger.dk
Navneloven findes her: www.familiestyrelsen.dk

Konfirmation
Hvis du bor i Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorat kan du, hvis du i næste skoleår går i 7. klasse, tilmelde dig konfirmandundervisningen hos sognepræst Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19, 4200 Slagelse
Undervisningen foregår tirsdage fra ca. 14-16 i sognehuset.
Ønsker du at følge undervisningen skal du kontakte præsten senest 1. juli 2020.

Det gælder også, hvis du ikke har mulighed for at følge undervisningen om tirsdagen, men ønsker at blive konfirmeret i Sorterup, Ottestrup eller Kindertofte kirke i 2021.

 

Konfirmations-datoer
Sorterup
Ottestrup
Kindertofte
2020
     
2021 2. maj 9. maj  


Sorterup: Lige år: 2. søndag i maj – ulige år: 1. søndag i maj
Ottestrup: Lige år: 1. søndag i maj – ulige år 2. søndag i maj.

Ønskes konfirmation i Kindertofte kontaktes præsten
for aftale om dato.


Vielse
Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.
I forbindelse med en vielse udstedes en prøvelsesattest i bopælskommunen.  Prøvelsesattesten fås ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk.
Ønskes navneændring ved vielses anmeldes dette ligeledes på www.borger.dk


Dødsfald - begravelse/bisættelse
Senest 2 hverdage efter dødsfaldet anmeldes dette på www.borger.dk
Præsten vil være behjælpelig med vejledning vedr. begravelse og bisættelse, og står altid til rådighed for samtale.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regler for fotografering i kirkerne

Fotografering må kun ske i moderat omfang. Reglerne skal sikre, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber med den ro og højtidelighed, der hører sig til. Man skal også tænke på, at ikke alle bryder sig om at blive fotograferet, og man skal kunne komme til gudstjeneste uden risiko for at optræde på andre menneskers private fotos.

Ved dåb er det tilladt at fotografere, når barnet bæres ind og ud og under selve dåben. Man bliver på sin plads og tager billederne derfra. Efter gudstjenesten er man velkommen til at gå ind i kirken igen og tage billeder.
Ved vielser er det tilladt at fotografere, når bruden føres ind, og når brudeparret går ud og under selve vielsen. Man bliver på sin plads og tager billederne derfra.
Ved konfirmation er det tilladt at fotografere, når konfirmanderne kommer ind i kirken, og når de går ud igen. Derudover er det kun tilladt at fotografere, når ens eget barn konfirmeres.

Nyheder

 

01.05.2019

Graver i Sorterup og Ottestrup ...

 

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk