menighedsraadet i Kindertofte sogn

   Menighedsrådet

formand
Susanne Tarp

Tlf. 2280 6332
st@ottestrupkirke.dk
næstformand
Jean Nielsen


Tlf. 5728 5648
jn@sorterupkirke.dk
kirkeværge Ottestrup
Anette Andresen

Tlf. 6128 3089
aa@ottestrupkirke.dk

kasserer
Elsebeth Pedersen


Tlf. 5150 7110
ep@ottestrupkirke.dk

Lene Winther Hunt

Tlf. 6082 4998
lwh@sorterupkirke.dk


Benny Elkjær Jørgensen

bej@ottestrupkirke.dk


Margit Hansen

Tlf. 2971 4135
mh@kindertoftekirke.dk
Laila Frederiksen

Tlf. 4074 4132
lf@kindertoftekirke.dk
Lone Davidsen

Tlf. 2442 5540
ld@kindertoftekirke.dk
sognepræst, kontaktperson,
kirkeværge Sorterup og Kindertofte
Gitte Marie Rasmussen

Tlf. 5826 6061
praesten@sorterupkirke.dk

Regnskabsfører:
Ole Hansen Busch
Bredegade 7A, 4200 Slagelse
2883 6494 ohb@km.dk

 


 
Alle møder i menighedsrådet er offentlige og holdes i Sognehuset i Sorterup.
Næste møde: ____________ 2021 - kl. 19.00 - se dagsorden og referater her

s

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk