Nyheder

Festlig adventssøndag

Advent blev indledt i Sorterup kirke, da De Grønne’s Tambourkorps fra Næstved spillede festlig julemusik foran kirken inden gudstjenesten.  I kirken kunne man høre fortællinger om advent og  kirkekoret sang smukke julesange. Efter gudstjenesten gik tambourkorpset fulgt af kirkegængerne til præstegårdshaven, hvor juletræet blev tændt. Indenfor i præstegården serverede menighedsrådet gløgg og æbleskiver. En dejlig og stemningsfuld adventstid er begyndt.
Afsked med graver

Søndag den 30. november må vi sige farvel til Poul Malthe.

Poul Malthe stopper som graver i Sorterup og kirketjener i Ottestrup med udgangen af november måned, idet han har fået en ny stilling.
Poul Malthe har gennem de år, han har været ansat, omhyggeligt passet kirkegården, så den altid fremtræder flot velholdt, og han har bidraget til, at gudstjenester og kirkelige handlinger har forløbet værdigt og i en god og positiv atmosfære.
Vi siger Poul tak for den fine indsats gennem alle årene og ønsker ham held og lykke i det nye job.


Nyheder

                                                                                                                                                                                            ¬©2008 www.kirkecom.dk