Nyheder

Afsked med graver

Søndag den 30. november må vi sige farvel til Poul Malthe.

Poul Malthe stopper som graver i Sorterup og kirketjener i Ottestrup med udgangen af november måned, idet han har fået en ny stilling.
Poul Malthe har gennem de år, han har været ansat, omhyggeligt passet kirkegården, så den altid fremtræder flot velholdt, og han har bidraget til, at gudstjenester og kirkelige handlinger har forløbet værdigt og i en god og positiv atmosfære.
Vi siger Poul tak for den fine indsats gennem alle årene og ønsker ham held og lykke i det nye job.


Indvielse af sognehuset

Søndag den 7. december bliver en festdag for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorat.

 

Opførelse af sognehuset i Sorterup går helt efter planen og huset står klar til indvielsen den 7. december.
Dagen starter med en festgudstjeneste i Sorterup kirke kl. 10.30 hvorefter den officielle indvielse af sognehuset finder sted. Her byder menighedsrådene på et traktement og underholdning ved bl.a. kirkekoret


.

Græsplænen og bøgehækken rundt om sognehuset, må vi nok stadig tænke os til.     Foto: Viggo K. Pedersen


Spillemandsgudstjeneste

Ved gudstjenesten i Sorterup Kirke den 26. oktober, bliver orgelmusikken afløst af et festligt spillemandsorkester.

 

Aage Madsen fra Ruds Vedby vil sammen med 6 andre spillemænd spille for til salmerne og komme med forskellige musikalske indslag i gudstjenesten.
Kom og oplev en gudstjeneste, hvor det bliver vanskeligt at holde hænder og fødder i ro.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i præstegården.


 

 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ¬©2008 www.kirkecom.dk