Nyheder


Valg til menighedsrådet

 

Valg til menighedsrådet i Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorat
Hermed bekendtgøres resultatet af valgforsamlingen i sognehuset i Sorterup den 15. september 2020:

Følgende er valgt til menighedsrådet i perioden fra 1. søndag i advent 2020 og fire år frem:

 

Sorterup sogn:
Susanne Tarp
Lene Winther Hunt
Ulla Jean Nielsen

Stedfortrædere:
Morten Georg Henriksø
Camilla Olsen
Birgitte Stentebjerg Laursen

 

 

Ottestrup sogn:
Anette Vivi Marquard Andresen
Benny Elkjær Jørgensen
Karen Elsebeth Pedersen

Stedfortrædere:
Hanna Therese Blach
Vibeke Bækmark Fjordskov
Anja Charlotte Erslev Due

 

 

Kindertofte sogn:
Lone Davidsen
Margit Hansen
Laila Frederiksen

Stedfortrædere:
Ruth Vædele Jensen
Yvonne Sonja Bjørnsberg

 

 

Afstemningsvalg
Indleveres der senest tirsdag den 13. oktober 2020 en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 3 stillere fra sognet, og den skal være en af følgende medlemmer af valgbestyrelsen i hænde senest den 13. oktober 2020; Sognepræst Gitte Marie Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19, 4200 Slagelse eller Susanne Tarp, Rosenhaven 11, 4200 Slagelse. Evt. afstemningsvalget afholdes den 17. november 2020.


                                                         Valgbestyrelsen

 


 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk