Nyheder


Stillingsopslag:

 

Graver til Sorterup og Ottestrup kirke


Stillingen som graver ved Sorterup og Ottestrup kirke er ledig og ønskes besat 1.september 2013 eller snarest derefter.

Vi søger en graver på 37 t/uge, der kan indgå i et positivt samarbejde med det øvrige personale. Der er til stillingen tillagt vikarforpligtelse ved Kindertofte kirke under graverens ferie og fridage og ved evt. sygdom. Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi søger en medarbejder som:
- har erfaring med pleje og vedligeholdelse af grønne områder.
- har erfaring med rengøring
- kan arbejde selvstændigt, struktureret og samvittighedsfuldt
- er samarbejdsvillig og fleksibel
- er venlig og imødekommende
- kan udføre lettere administration

Arbejdet vil bl.a omfatte renholdelse af kirkerne i Ottestrup og Sorterup, pasning af Sorterup kirkegård samt udenomsarealer ved sognehus og præstegård. Der er ikke krav om gartnerisk uddannelse. Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Rengøring i sognehuset samt medvirken ved arrangementer.
Lønnen sker iht. principperne om intervalløn i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 249.025 kr. 321.112 kr. (31.03.2012-niveau). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 19.700 kr. (31.03.2012-niveau)
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder derom.
Ansøgere, der ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal gennemføre denne indenfor de to første år af ansættelsen.
Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk
Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.
Der vil blive indhentet børneattest på den person, der ønskes ansat i stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte sognepræst/kontaktperson Gitte Rasmussen, tlf. 58266061 Mail: gmr@km.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes til Sorterup menighedsråds formand Irene Finne-Jakobsen, Madslundevej 5, 4200 Slagelse eller irenefinne@mail.tele.dk senest den 22. august 2013.

 

 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk