Nyheder


Organist søges til Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorat

 

Stillingen som organist i Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorat, Slagelse provsti er ledig til besættelse den 1. januar 2013.


Stillingen omfatter alle højmesser, hverdagsgudstjenester og andre kirkelige handlinger i sognets tre kirker. Organisten planlægger sammen med sognepræsten og menighedsrådene koncerter og andre musikalske tiltag i kirkerne og i sognehuset. Organisten leder et frivilligt voksenkor.


Vi søger en organist, som har sans for traditionen, men som også har lyst til at arbejde med nyere ting.


Orglet i Sorterup er et Frobenius 1969 med 17 stemmer
Orglet i Ottestrup er et Starup 1966 med 5 stemmer
Orglet i Kindertofte er et Jensen og Thomsen 1994 med 5 stemmer


Stillingen er på 15 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010(CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.
Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Der er tre måneders prøvetid
Vi påregner prøvespil og samtaler i uge 49


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådenes kontaktperson, sognepræst Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19, 4200 Slagelse, tlf. 58266061, mail: gmr@km.dk
Ansøgninger skal være menighedsrådene i hænde senest torsdag den 22. november 2012 og sendes med relevante bilag pr. mail eller post til kontaktpersonen Gitte Rasmussen.

 

 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk