Nyheder

 


Farvel til kirkesanger

Den 11. juli fyldte Jens Kristian Larsen 70 år og fratræder dermed sin stilling som kirkesanger ved Ottestrup kirke med udgangen af juli måned.
Jens Kristian har været kirkesanger i Ottestrup i 10 år har også jævnligt sunget i pastoratets to andre kirker, ligesom han har medvirket ved salmesangsaftener og forskellige andre musikarrangementer i kirkerne og i præstegården.
Vi siger Jens Kristian en stor tak for hans virke som sanger og for den måde, han har formået at bidrage til, at gudstjenester og kirkelige handlinger har forløbet på værdig vis. Vi håber at kunne sige tak til Jens Kristian ved en gudstjeneste i Ottestrup kirke  efter sommerferien. Nærmere herom senere.

Med Jens Kristians fratræden bliver der en ledig stilling som kirkesanger i Ottestrup. Stillingen indeholder ca. 30 gudstjenester og ca. 30 kirkelige handlinger o.l., i alt 219 timer. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Inger Tengberg.
Ansøgningsfrist: 24. august.

 

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ¬©2008 www.kirkecom.dk