Nyheder

Rejsegilde på en dejlig solskinsdag

 

Sorterup, Ottestrup og Kindertofte menighedsråd holdt fredag d. 8/8-08 rejsegilde i det nye sognehus.

På en dejlig solskinsdag var der stor deltagelse af håndværkere, menighedsrådsmedlemmer, arkitekter og andre.

Formanden for Sorterup Menighedsråd Irene Finne-Jakobsen takkede, på pastoratets vegne, håndværkerne for det flotte stykke arbejde de havde udført. Sognehuset har været ønsket i over 10 år og vi glæder os til at tage det i brug til december. Arkitekt Per Jarmer fra Tegnestuen berettede kort om tilblivelsen af huset fra det første møde og indtil nu, hvor vi endelig kunne holde rejsegilde.
Pastoratet var efterfølgende vært ved lidt at spise og drikke.

Fra Slagelse provsti deltog provst Torben Hjul Andersen, og sognepræst Gitte Rasmussen havde afset tid til at komme, selvom det var midt i hendes sommerferie.

De 3 menighedsråd takker for en vellykket dag, og ser frem til at sognehuset står færdigt og klar til indflytning.

På vegne af menighedsrådene
Irene Finne-Jakobsen

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ¬©2008 www.kirkecom.dk