Nyheder
 

Sognehuset indviet

 

Søndag den 7. december blev en glædelig mærkedag i Sorterup-Ottestrup-Kindertofte pastorats historie. Efter  festgudstjenesten i Sorterup kirke, hvor provst Torben Hjul Andersen prædikede, blev sognehuset indviet ved en festlig sammenkomst.

Der har været travlhed i de sidste dage op til sognehusets indvielse, men alt var klart og stod funklende og nypudset, så de mange, der var mødt frem ved selvsyn kunne konstatere, at pastoratet nu har et smukt, gedigent, praktisk sognehus, der bare venter på at blive taget i brug.
 


Menighedsrådsformand i Sorterup sogn Irene Finne-Jakobsen indledte sammenkomsten med at byde velkommen og rette en tak til alle dem, der har været med til at få projektet med sognehuset til at lykkes.

Hun fortalte om sognehusets historie og til slut bad hun forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt hurra, og kunne dermed erklære sognehuset for indviet.

 

De mange mennesker, der var kommet, blev derefter budt på en lækker buffet, som de kunne nyde, mens de lyttede til talerne.

Provst Torben Hjul Andersen ønskede pastoratet tillykke med huset og overbragte på provsti-udvalgets vegne en dirigentklokke, og der var bred enighed om, at det var der god brug for med 15 menighedsrådsmedlemmer, der alle sammen taler meget  - og sommetider samtidig.

Sognepræst Gitte Rasmussen udtrykte i sin tale et ønske om, at huset vil blive brugt flittigt af pastoratets beboere og præsenterede nogle af de nye aktiviteter, som menighedsrådet påtænker at iværksætte - se hele talen, klik her.


Menighedsrådsformand fra Kindertofte Ruth Vædele Jensen overrakte en gæstebog til huset.

 

Menighedsrådsformand i Ottestrup Margaret Lee præsenterede tre kunst-værker, som kirkerne har skænket til sognehuset.

Det var to akvareller af Helmer Breindahl, som illustrerer to vers af salmen ”Lysets engel går med glans”, og en glasikon af kunstneren Birthe Nielsen.

Arkitekt Per Jarmer  kom i sin tale ind på den vanske-lige proces, det er at omsæt-te enighedsrådenes tanker og visioner til et konkret resultat, men glædede sig over, at bygherren var begejstret for huset.


Provst Ole Chr. Ivertsen, der i høj grad var med til at gøre planerne om sognehuset til virkelighed, udtrykte tilfredshed med, at det nu endelig var lykkedes at få et fælles hus i pastoratet, hvor man kan mødes om de kirkelige aktiviteter, da faciliteterne i præstegården længe har været utidssvarende. Gunnar Larsen fra Ollerup  var i sin tale inde på, at sådan et sognehus koster rigtig mange penge, men han var imponeret af husets skønhed og faciliteter og udtrykte glæde over, at pastoratets beboerne nu har et smukt sted at samles om kir-kelige og folkelige aktiviteter.


Kirkens kor under ledelse af organist Marianne Reiche underholdt forsamlingen med forskellige julesange.

Det var en festlig dag i pastoratets historie, og alle var glade og begejstret for det nye, smukke hus, som fremover skal danne rammen om de kirkelige aktiviteter i Sorterup. Ottestrup og Kindertofte.

af sognepræst Gitte Rasmussen
fotos: Viggo K. Pedersen

Nyheder

                                                                                                                                                                                            ¬©2008 www.kirkecom.dk